Inovativne metode u nastavi Gradjanskog vaspitanja!

Akreditovan seminar za sk.2016/2017.i 2017/2018.godinu realizovan je 30 puta.

Program je akreditovan i za naredne tri skolske godine.